Με την αγορά της νέας σας ταμειακής μηχανής σας κάνουμε δώρο τον προγραμματισμό και εγκατάσταση του γραφικού (logo) της επιχείρησης σας!